دریاچه ارومیه


کد 123504  |  1395/06/31

اگرچه هنوز بخش وسیعی از دریاچه خشک شده است ولی امیدهای تازه ای برای احیا بوجود آمده است. نشانه هایی که جانی دوباره به مردم محلی داده است. عکس: دانیال شایگان و صبا طاهریان

آخرین خبرها