منهای دریاچه


کد 123505  |  1395/07/14

ستون اسکله‌ای که روستاییان برای گرم‌کردن تنور خانه‌شان بریدند تصویر قابل توجهی ‌است که از دریاچه ارومیه با خود به سوغات می بریم. حوض خالی که تصویری کوچک از همسایه است.و آن خط‌های ممتد از خشکی. و نمکی که بردند. زباله‌ها دیگر تکرار مکررات است. عکس: دانیال شایگان

آخرین خبرها