پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی


کد 123508  |  1395/07/30

پانزدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی ایپاس ۲۰۱۶ در محل مصلای تهران برگزار شد. عکس: صبا طاهریان

آخرین خبرها