مهمانان روزنامه اعتماد در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها-4


کد 123513  |  1395/09/01

شخصیت‌های مهم سیاسی طی چند روز گذشته از غرفه روزنامه اعتماد در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند. عکس: عرفان خوشخو و مهری جمشیدی

آخرین خبرها