مهمانان روزنامه اعتماد در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها-3


کد 123514  |  1395/08/19

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در روز پنجم برگزاری شاهد نشست خبری سخنگوی دولت بود. عکس:عرفان خوشخو و صبا طاهریان

آخرین خبرها