مراسم «نمایندگان مردم در پیشگاه دانشگاه»


کد 123517  |  1395/09/14

در مراسم «نمایندگان مردم در پیشگاه دانشگاه» که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود، علی مطهری و احمد مازنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سخنرانی و پاسخ به سوالات دانشجویان پرداختند. عکس: عرفان خوشخو

آخرین خبرها