میزگرد "جنبش دانشجویی و گره کور مفاسد اقتصادی" در دانشگاه امیرکبیر


کد 123518  |  1395/09/15

امروز "کانون اندیشه دانشجوی مسلمان"دانشگاه امیرکبیر با همکاری "انجمن اندیشه و قلم"میزبان محمودصادقی نماینده مردم تهران در مجلس و رحمت الله حافظی نماینده شورای شهر تهران بود. در این برنامه که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، سخنرانان به چرایی شکست در مبارزه با فساد پرداختند. عکس:صباطاهریان

آخرین خبرها