راهپیمایی 22بهمن در تهران 1


کد 123538  |  1395/11/22

مراسم راهپیمایی 22 بهمن روز جمعه همزمان با سراسر کشور با حضور گروه های مختلف مردم در مسیر خیابان انقلاب برگزار شد. عکس: دانیال شایگان - عرفان خوشخو

آخرین خبرها