طبیعت پاییزی جاده اسالم به خلخال


کد 123549  |  1396/08/11

جاده گردشگری خلخال – اسالم به دلیل برخورداری از شرایط خاص و اقلیم کوهستانی و ترکیب طبیعت جنگلی با دشت ، در این روزهای پاییزی به رویایی ترین جاده جنگلی کشور تبدیل شده است 09 آبان 1396 عکس: رضا زارع

آخرین خبرها