فرش دستباف کاشان


کد 123550  |  1396/08/11

قالی یا فرش یکی از کهن ترین صنایع دستی مردم کاشان است. این هنر قدیمی و اصیل ، حاصل دستان زنان کویرمیباشد . نقوش رایج قالی های کاشان عموماً ترکیبی از نقش های تزئینی بوده است، که از ترنج مرکزی چند قسمتی و لچک های مربوط به آن تشکیل می شده است همانطورکه در قالیهای ایرانی مرسوم است، ترنج مرکزی از تعداد زیادی ترنج متحد المرکز تشکیل یافته و ترنج میانی دارای حالت خاصی به شکل یک چلیپای ستاره ای یا شاخه شاخه است. عکس : میلاد رفعت

آخرین خبرها