مسابقه شترها در اردن


کد 123552  |  1396/08/15

مسابقه دوی شترها در منطقه وادی روم در جنوب اردن برگزار شد.

آخرین خبرها