کودکان فلسطین اما بدون اکسیژن...


کد 123559  |  1396/08/19

همانند دیگر فرزندان فلسطین، این کودکان نیز در شرایط اشغال و حملات رژیم صهیونیستی زندگی می کنند، اما با رنج‌های اضافی...آخرین خبرها