برف در استانبول


کد 123560  |  1396/08/19

هفته گذشته، بیشتر شهر استانبول با برف پوشیده شده بود و زندگی عمومی مردم را فلج کرده بود...

آخرین خبرها