مراقبت از پانداها در کوه‌های چین


کد 123599  |  1396/09/07

در کوه‌های استان سیچوان چین، شبکه‌ای از مراکز تحقیقاتی، نگهداری و مراقبت از پانداهای در معرض انقراض راه‌اندازی شده است. منبع: Reuters

آخرین خبرها