دیوار جدایی مکزیک از آمریکا


کد 123620  |  1396/09/20

پروژه ماجراجویانه ترامپ بسیاری از خانواده‌ها را دچار بحران کرده است. این دیوار همه مرز آمریکا و مکزیک به طول ۳۲۰۰ کیلومتر را از یکدیگر جدا خواهد کرد. منبع: AFP

آخرین خبرها