جنگ و گرسنگی در یمن


کد 123636  |  1396/10/10

حملات هوایی هر روزه بی‌رحمانه عربستان و جنگ داخلی، یمن را به کشوری ویران و گرفتار گرسنگی و بیماری تبدیل کرده است. منبع: Reuters, AP

آخرین خبرها