رژه اول ژانویه در لندن


کد 123642  |  1396/10/13

همزمان با آغاز سال نو، حدود ۵۰۰ هزار نفر در مرکز لندن به تماشای مراسم سنتی رژه هنرمندان ایستادند. منبع: Reuters, Getty

آخرین خبرها