تصاویر آسمان شب از داخل کابین خلبان


کد 123644  |  1396/10/15

این تصاویر زیبا توسط کریستین وان هیجست خلبان هلندی یک بوئینگ ۷۴۷ باری در هنگام پرواز از داخل کابین خلبان گرفته شده است. منبع: Caters

آخرین خبرها