منطقه حایل بین دو کره


کد 123650  |  1396/10/17

در این گزارش، به منطقه حائل غیرنظامی میان دو کره سفری داریم. منبع: Reuters

آخرین خبرها