جشن اپیفانی در نقاط مختلف جهان‎


کد 123651  |  1396/10/17

مسیحیان در نقاط مختلف جهان، روز اپیفانی یا سالروز تجلی عیسی مسیح را جشن گرفتند. منبع: Reuters, AP

آخرین خبرها