میادین ورزشی از نمای بالا


کد 123654  |  1396/10/18

در این گزارش، از زاویه‌ای دیگر به تماشای رقابت‌های ورزشی در نقاط مختلف جهان می‌نشینیم. منبع: Reuters, AP, Getty

آخرین خبرها