گوریل‌های کوهی جمهوری کنگو‎


کد 123661  |  1396/10/24

در این گزارش، به زندگی گوریل‌های کوهی در پارک ملی ویرونگا در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو نگاهی داریم. منبع: Getty

آخرین خبرها