مارتین لوترکینگ


کد 123663  |  1396/10/27

به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ، در این گزارش به فعالیت‌های این رهبر پرنفوذ جنبش حمایت از حقوق مدنی آمریکا و قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی نگاهی داریم. منبع: AP

آخرین خبرها