مراسم مذهبی «بلک نازارنه» در فیلیپین


کد 123664  |  1396/10/27

این هفته صدها هزار مسیحی کاتولیک فیلیپینی در مراسم مذهبی سالانه حمل صلیب مسیح موسوم به بلک نازارنه در مانیل که ۲۲ ساعت به طول انجامید، شرکت کردند. منبع: Reuters

آخرین خبرها