زنان مسلمان در عرصه‌های ورزشی استرالیا


کد 123673  |  1396/10/30

با افزایش جمعیت مسلمانان در استرالیا، تعداد زنان مسلمان حاضر در عرصه‌های مختلف ورزشی آماتور و حرفه‌ای این کشوردر حال افزایش است. منبع: The Guardian
آخرین خبرها