تصاویر ناسا از مشتری‎


کد 123680  |  1396/11/02

این تصاویر توسط ناسا از سطح سیاره مشتری گرفته شده است. منبع: NASA

آخرین خبرها