۲۰۰۰ روز در مریخ‎


کد 123698  |  1396/11/15

بیش از ۲۰۰۰ روز از حضور کاوشگر کنجکاوی ناسا روی مریخ می گذرد؛ در این گزارش به تصاویر ارسالی این کاوشگر از سطح مریخ نگاهی داریم. منبع: NASA

آخرین خبرها