پرتاب راکت فالکون‌هوی به فضا


کد 123707  |  1396/11/18

قدرتمندترین موشک انتقال بار به فضا به نام فالکون‌هوی از مرکز فضایی کندی در فلوریدای آمریکا عازم مدار زمین شد. منبع: Reuters

آخرین خبرها