7/24/2021
شنبه، ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
چگونه اقتصاد ایران رشد کرد؟

چگونه اقتصاد ایران رشد کرد؟

در حالی رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت شده و به 3.6 درصد رسیده است که فعالیت‌های نفت، صنعت، برق، گاز و آب، ساختمان، کشاورزی و ... بیشترین سهم در این رشد را داشته‌اند.

اعتمادآنلاین| طبق اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به 635 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل معادل 3.6 درصد رشد یافته است. 

 

به گزارش ایسنا، همچنین، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال گذشته به میزان 5.4 درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم سال گذشته، در فصل چهارم این سال به 7.7 درصد رسید.

 

 رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال گذشته معادل 0.2- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1399 به ترتیب به 3.5، 3.0 و 3.6 درصد افزایش یافته که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال گذشته معادل 2.5 درصد برآورد شده است.

 

اما بررسی رشد اقتصادی 3.6 درصدی سال گذشته در رابطه با سهم فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی از 0.6 به 0.4 درصد کاهش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به 4.5 درصد رسیده است. 

 

سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از منفی 7.4 به 1.4 درصد افزایش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به 11.2 درصد رسیده است. 

 

علاوه براین، سهم بخش خدمات نیز از رشد اقتصادی از منفی 0.1 به صفر رسیده و افزایش یافته که این بخش از نرخ رشد صفر درصدی برخوردار شده است. 

 

از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی سال گذشته سهمی معادل 1.9 درصد داشته‌اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به 7.1 درصد رسیده است.
 
در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان 0.4 درصد و نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما نرخ رشد آن مثبت 7.7 درصد شده است.
 
بنابراین، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، برق، گاز و آب، ساختمان، کشاورزی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات دنبال کرد به‌گونه‌ای سهم هر یک در تولید ناخالص داخلی سال گذشته به ترتیب 1.4، 1، 0.5 و 0.4، 0.4 و 0.4 درصد است.

رشد تولید ناخالص

رشد تولید ناخالص

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها