10/19/2021
سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰
مدیر مسئول سایت اعتدال مجرم شناخته شد
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات:

مدیر مسئول سایت اعتدال مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به رسیدگی دو پرونده در دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخته شد.

اعتمادآنلاین| احمد مومنی راد افزود: در روز یکشنبه چهارم شهریور 1400 در شعبه 9، دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده رسیدگی شد. 

 

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه در اتهام یاد شده، متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز باتفاق آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

 

مومنی راد اظهارداشت: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فراز به اتهام نشر اکاذیب بود که هیات منصفه در اتهام مزبور متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز باتفاق آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

 

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

 

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.     


تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381 بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.   

   
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها