12/6/2021
دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰
مسئله، سیاست و خط‌مشی
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر کرد:

مسئله، سیاست و خط‌مشی

اگرچه گفته می‌شود که هدف اصلی خط‌مشی‌های بازنشستگی، «هموارسازی مصرف» است و باید افراد را قادر سازد تا مصرف را از سال‌های میانی خود که مولد هستند به سال‌های بازنشستگی منتقل کنند. اما کم و بیش می‌دانیم که علاوه بر انتخاب مسیر زمانی مطلوب مصرف میان «دوران کاری» و «بازنشستگی» اهداف دیگری چون بیمه، فقرزدایی، بازتوزیع نیز در آنها مورد نظر است.

اعتمادآنلاین| بازنشستگی سالمندان، یکی از حوزه‌های اصلی خط‌مشی‌گذاری اجتماعی است. اگرچه گفته می‌شود که هدف اصلی خط‌مشی‌های بازنشستگی، «هموارسازی مصرف» است و باید افراد را قادر سازد تا مصرف را از سال‌های میانی خود که مولد هستند به سال‌های بازنشستگی منتقل کنند. اما کم و بیش می‌دانیم که علاوه بر انتخاب مسیر زمانی مطلوب مصرف میان «دوران کاری» و «بازنشستگی» اهداف دیگری چون بیمه، فقرزدایی، بازتوزیع نیز در آنها مورد نظر است.

 

خط‌مشی‌های بازنشستگی به‌طور مشخص از طریق صندوق‌های بازنشستگی و قوانین و مقررات ناظر بر آنها اعمال می‌گردد. تحقق اهداف خط‌مشی‌های بازنشستگی درصورتی امکان‌پذیر است که این صندوق‌ها دچار «بی توازنی» و رسیدن به وضعیت «بحرانی» نباشند. درصورتی‌که کارشناسان و دیدگاه غالب میان آنها صندوق‌ها را در وضعیت عدم توازن و یا بحران ببینند، ضرورت تغییر خط‌مشی‌ها و بازنگری عمیق در آنها پذیرفته می گردد. از نگاه اداره امور عمومی، برای ایجاد دگرگونی بنیادی در هر حوزه‌ای، سه گام اصلی باید برداشته شود. نخست باید خط‌مشی‌های موجود و جاری در آن حوزه خاتمه یابد. در گام بعد و همزمان با گام نخست، باید خط‌مشی‌های جدیدی برای حل مسائل این حوزه تدوین و صورت‌بندی شود. در آخر نیز باید خط‌مشی‌های جدید به اجرا درآیند. بنابراین «امکان‌پذیری» ایجاد دگرگونی در یک حوزه (مثلا بازنشستگی)، خود به سه نوع امکان‌پذیری دیگر ارجاع داده می‌شود: امکان‌پذیری خاتمه خط‌مشی جاری، امکان‌پذیری تعین خط‌مشی تازه و امکان‌پذیری اجرای خط‌مشی جدید.

 

مسئله، سیاست‌ و خط‌مشی

 

تلاش گزارش 108 موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا این است که چهارچوبی ارائه کند تا ذیل آن بتوان در مورد این سه «امکان‌پذیری» گفتگو کرد و تحقق آنها را در یک حوزه خاص (در اینجا بازنشستگی سالمندان) بررسی کرد. تلاش می‌شود تا مباحث با حداکثر اختصار و به صورت کاملا دسته‌بندی شده ارائه گردند. در جریان بررسی روشن خواهد شد که چرا «امکان‌پذیری» سه گانه ذیل عناوین مسئله، سیاست و خط‌مشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این گزارش را باید چهارچوبی مفهومی و نظری تلقی کرد و بحث مصداقی و پاسخ به پرسش‌های خاص در مورد حوزه مورد بررسی را بایستی در پژوهشی مستقل دنبال نمود.

 

گزارش 108 موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در گروه مطالعات اجتماعی و بازنشستگی و توسط علی‌رضا علوی‌تبار تهیه‌ شده است.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها