محمود صادقی:

یکی از اولویت های مهم در شرایط پسازلزله راه اندازی مدارس به هرصورت ممکن است. دانش آموزان سرگرم آموزش شوند زندگی به شهر و روستا باز می گردد. دیروز وزیر آموزش و پرورش اطمینان دادند از ابتدای هفته آینده مدارس را راه اندازی خواهند کرد. امیدوارم تعطیلات پیش رو همه چیز را به محاق نبرد.

mah_sadeghi@

اخبار برگزیده
آخرین خبرها
کاریکاتور
زمین
احمدرضا سهرابی