10/16/2018
سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ویدیو پیشنهادی
FATF چیست و نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی چه عواقبی دارد؟
اعتمادآنلاین به بهانه نشست گروه ویژه اقدام مالی «FATF» در پاریس گزارش می‌دهد:

FATF چیست و نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی چه عواقبی دارد؟

آرشیو etemaadonline.ir/videos
آخرین خبر