منطقه خاورمیانه و منطقه حساسی که ما در آن قرار داریم آبستن اتفاقات مهمی است و برای عبور از مخاطرات نیازمند تفاهم، انسجام ملی داخلی، سنجیدگی، عقلانیت و اعتدال هستیم.

@اسحاق_جهانگیری

اخبار برگزیده
آخرین خبرها
کاریکاتور
بازیافت
علیرضا پاکدل