#ایران کمترین دغدغه_امنیتی ندارد، ما نه تنها هیچ مشکل امنیتی نداریم بلکه تنها کشوری هستیم که می‌توانیم به امنیت منطقه نیز کمک کنیم.

@اسحاق_جهانگیری

اخبار برگزیده
آخرین خبرها
کاریکاتور
پس انداز
محمدرضا ثقفی